Høringssvar

Havneudvidelse vil få konsekvenser for havudsigt og havmiljø

Det mener DN Aarhus i et høringssvar til debatoplæg om udvidelse af Aarhus Havn, som netop har været i offentlig høring.
Illustration: Debatoplæg 2019, Aarhus Kommune. Planlagt omfang af havneudvidelse.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Hvis Aarhus Havn får opfyldt sit ønske om en 100 ha stor udvidelse, stik østud i bugten, risikerer det at få negative konsekvenser for såvel havmiljøet, som for det velkendte kig ud over Aarhusbugten, over mod Djurslands kyster. Det er intet mindre end byens identitet - defineret ved den umiddelbare overgang mellem land og vand og mellem grønt og blåt - der er på spil.

Sådan lyder det blandt andet i DN Aarhus' dugfriske høringssvar, hvori vi indledningsvis vender tommelfingeren ned til projektet. Vi mener ikke, at det overhovedet er godtgjort at der eksisterer et reelt behov for en havneudvidelse, og vi efterspørger en definition på begrebet havnerelateret virksomhed.

Men skulle havneudvidelsen nu alligevel blive en realitet, så peger DN på en række forhold som bør iagttages, og fremsætter nogle konstruktive anbefalinger, som vi håber vil blive taget til efterretning og indarbejdet i projektet. Bl.a. foreslår vi en omfattende etablering af kompenserende stenrev langs hele den nye ydermole, samt plads til tør natur, spredt udover havnearealet. Og endelig slår vi til lyd for, at de trafikale konsekvenser for byen belyses grundigt, og at jernbaneservicering af de nye havnearealer selvfølgelig integreres i projektet fra begyndelsen.
Flere nyheder