Foto: Sebastian Jonshøj

Som aktiv er du ulønnet og bidrager efter tid, lyst og evne med det, netop du er god til. Det kan være praktisk naturpleje eller sagsbehandling, men det kan også være hjemmesidevedligeholdelse, afvikling af ture og arrangementer, praktisk hjælp i forbindelse med arrangementer eller sågar kagebagning. Den eneste forudsætning for deltagelse er lyst og vilje, samt en villighed til at indgå i et socialt fællesskab, der handler om at have det sjovt og blive klogere, samtidig med at man udretter noget og gør en forskel.

Kan du se dig selv i ovenstående, så tøv ikke med at kontakte os. Vi tilbyder indledningsvis en personlig samtale med vores aktive-koordinator, hvor vi tager en snak om dine muligheder og foretager en gensidig forventningsafstemning.

Indimellem afholder vi desuden Intromøder, hvor vi fortæller om, hvad det vil sige at være frivillig aktiv i DN Aarhus. Her kan du blandt andet høre om, hvordan vi har organiseret os og hvad vi arbejder med, og du kan selv bidrage med ideer til fremtidige arbejdsopgaver og fokusområder for DN Aarhus.

Du skal være opmærksom på, at det kræver medlemskab af Danmarks Naturfredningsforening at være aktiv i DN Aarhus.

Du finder vores kontaktoplysninger her