Foto: Sebastian Jonshøj

I Aarhus Kommune finder man med andre ord en skønsom blanding af naturtyper, og ganske ofte lige udenfor døren. Fra selve Aarhus by - kommunens geografiske og demografiske knudepunkt - udgår kiler af beboelse og infrastruktur, hvorimellem der gradvist opstår mere plads, lys og luft. Fra byens grønne enklaver og befæstede overflader til oplandets søer, skove og ådale i et intensivt landbrugsland med trængte pletter af lysåben natur; der er aldrig langt til noget der lugter af natur, skønt det i blandt antager usædvanlige former og fremtoninger, under indflydelse af de menneskeskabte rammer.