I Aarhus Bugt er de naturlige stenrev i årenes løb blevet fisket op og brugt til bl.a. at bygge moler og kajanlæg på Aarhus Havn. En del af disse sten er imidlertid dukket op igen i de senere år, i forbindelse med renoveringen af de bynære havnearealer. Stenene er nu blevet ført tilbage til havet, som et nyt, bynært stenrev. På initiativ af DN Aarhus, og i nært samarbejde med Aarhus Kommune, blev der således i juni 2013 og oktober 2015 læsset 3.600 ton af de tidligere stenrevssten i havet ud for Jette Tikjøbs Plads på Aarhus Ø. De udgør nu et stenrev, som er både under- og oversøisk.

De oprindelige stenrevssten, som således vender tilbage til havbunden, har visse naturlige fortrin fremfor stenbrudssten. De er såkaldte ledeblokke, som stammer fra det skandinaviske urfjeld og blev transporteret til den danske havbund af isen, under seneste istid. Derved er de igennem årtusinder blevet slebet, formet og afrundet af vand og friktion. Når de lægges ovenpå eller ved siden af hinanden, opstår der hulrum, hvori fisk og andre marine organismer på én og samme gang kan søge beskyttelse for predatorer og finde rige fødekilder. Stenrevene bliver således varierede levesteder for en mangfoldighed af liv.

Efterfølgende undersøgelser dokumenterer, at livet allerede blomstrer på det nye stenrev.

For yderligere info se her.