Der er i disse år en stærkt stigende interesse for etablering af havbrug i de indre danske farvande. I Danmarks Naturfredningsforening mener vi imidlertid ikke, at etableringen af en sådan industri er forenelig med Danmarks forpligtelse til at forbedre vandmiljøet og genskabe betingelserne for levende og velfungerende marine økosystemer. 

For faktuel information om havbrug, se Miljøstyrelsens hjemmeside eller læs regeringens strategi for akvakultur 2014-2020.

Tjek desuden foreningen NEJ TIL HAVBRUG, og deltag i underskriftindsamlingen imod havbrug i Kattegat.

I DN Aarhus modsætter vi os derfor ethvert ønske om nyetablering eller udvidelser af eksisterende anlæg i Kattegat, og vi indgår i et nært samarbejde med andre interessenter - herunder vore søsterafdelinger i berørte kommuner - om at modarbejde sådanne planer. Gennem folkeoplysning og lokalpolitisk lobbyvirksomhed forsøger vi at styrke fokus på problematikken og skærpe modstanden.