Selvom de sprøjtemidler som anvendes i private haver udgør en forsvindende lille del af de samlede mængder der bruges i Danmark, giver det rigtig god mening at sætte ind netop her. Dels er der en reel risiko for, at rester af sprøjtemidler siver ned og forurener grundvandet, og dels har anvendelsen negativ indflydelse på havens biologiske mangfoldighed. Og endelig er der god signalværdi i at feje for egen dør, hvis man i øvrigt støtter bestræbelserne på at få landbruget til at nedbringe - eller indstille - brugen af pesticider i det åbne land. Kampagnen er blevet en stor succes og har oplevet massiv tilslutning fra rigtig mange danskere, heriblandt mere end 400 århusianske haveejere. 

Læs mere og tilmeld dig på Giftfri Have.