Skræddermosen i Fløjstrup Skov.
Foto: Sebastian Jonshøj
Skovbrugerrådet er nedsat på baggrund af et politisk ønske om dialog og borgerinddragelse i den løbende udvikling af Marselisborgskovene. Præmissen er en styrkelse af natur og biodiversitet, uden at forringe de rekreative muligheder. DN Aarhus vil med sin deltagelse arbejde for en afbalanceret ligevægt mellem interesser, men med et primært fokus på beskyttelse og fremme af naturværdier.
Du kan læse meget mere om Skovbrugerrådet for Marselisborgskovene på kommunens hjemmeside.