Det er myndighedernes ansvar at opnå og opretholde den beskrevne idealtilstand, der oftest indebærer offentlig tilgængelighed og naturpleje. Fredningstjek har til formål at overvåge forvaltningen af de fredede områder gennem en simpel, men formaliseret feltregistrering af de aktuelle forhold. De indsamlede data bearbejdes derefter af DN Sekretariatet, hvorefter DN Aarhus modtager en overskuelig status på fredningens tilstand. Denne kan siden præsenteres for kommunen, som grundlag for en drøftelse af mulige forbedringer. 

Du kan selv melde dig til at foretage et Fredningstjek i dit lokalområde.

For yderligere oplysninger, se her.
Eller kontakt DN Aarhus.