Forum for invasiver arter er faciliteret af Aarhus Kommune og har deltagelse af ressourcepersoner og -organisationer indenfor botanik og naturforvaltning. Formålet er at bistå den kommunale naturforvaltning med seneste viden og erfaring, og således bidrage til en effektiv strategi for forvaltning og bekæmpelse af invasiver arter.