Foto: Sebastian Jonshøj

I Aarhus Kommune finder du de fleste danske naturtyper repræsenteret, skønt nogle kun findes som fåtallige og sparsomme frimærker. Men alt i alt er der masser af både grønt og blåt for krop og sjæl, og fine adgangsmuligheder til det meste. Under fanerne til venstre kan du finde udvalgte lokaliteter, der på den ene eller anden måde udmærker sig som gode udflugtsmål og spændende naturområder. Desuden finder du her Aarhus Kommunes egen udpegning af ni Grønne Udflugtssteder, med en bred vifte af aktiviteter for børn og voksne.