Foto: Sebastian Jonshøj

Skov er - ideelt set - én af de absolut mest rige og mangfoldige naturtyper der findes. Men det forudsætter en målrettet skovforvaltning, der prioriterer natur- og biodiversitetshensyn højere end produktion - og visse steder også sætter hensynet til naturen højere end forstyrrrende, rekreative aktiviteter. I de århusianske skove er balancen mellem benyttelse og beskyttelse hårfin, og udfordret af et massivt publikumstryk.  

I DN Aarhus forsøger vi løbende at præge forvaltningen i retning af et øget fokus på naturbeskyttelse, bl.a . gennem udlægning af mere urørt skov og mere vand i skovbunden. Men der er naturligvis altid plads og god grund til en skovtur, blot du træder varsomt og udviser hensyn til naturen. I Aarhus Kommunes Skovudviklingsplan 2013-2030 kan du læse meget mere om den aktuelle og fremtidige forvaltning af de offentlige skove.  

Hørret Skov  
Hørret Skov er en lille perle, umiddelbart syd for Aarhus. Den ligger på skrånende terræn med talrige vandløb og en mosaik af fine skovbiotoper. Her findes nogle af de mest omfattende og sammenhængende bevoksninger af hvid anemone i kommunens skove, samt forekomst af bl.a. skælrod, fladkravet kodriver og tyndakset gøgeurt. Midt i skoven ligger Uller eng, en fornem botanisk lokalitet med en kontinuerlig græsningshistorik, der går flere århundreder tilbage. Mod syd glider skoven over i det lysåbne landskab Hørret Enge, hvor Kapelbækken atter snor sig lystigt i en nylig, vellykket genslyngning. Publikumstrykket i Hørret Skov er beskedent, og her er garanti for fred, ro og store naturoplevelser.  

Riis Skov
Riis Skov er angiveligt én af Europas mest besøgte skove, og det sætter sit præg. Omkranset af havet mod øst og by på de øvrige tre sider, er Riis Skov med sine ca. 80 ha måske i virkeligheden mest af alt en stor park. Men den har alderen med sig, og rummer mange af de naturkvaliteter, der kendetegner en gammel skov med lang kontinuitet. Udsigten over Aarhusbugten og havnen er storslået, og et fintmasket netværk af stier gør skoven til et foretrukkent, rekreativ mål for de mange aarhusianere ,der bor - og løber - i den nordlige del af byen. Og endelig er Riis Skov i stigende grad kendt for sine massive fladeforekomster af ramsløg, der gradvist fortrænger udbredelsen af den hvide anemone. Den spirer frem i foråret og anvendes flittigt i madlavning til pestoer, salater mm.

Marselisborg Skovene
Flagskibet blandt kommunens naturlokaliteter. Et stort sammenhængende skovkompleks på ca. 1300 ha, der smyger sig langs kysten, umiddelbart syd for Aarhus. I det stærkt kuperede landskab findes talrige skovbiotoper på leret, næringsrig jordbund med en rig og varieret flora og funga. Også vandet spiller en væsentlig rolle, og kommunen gennemfører i stigende grad en retablering af den naturlige hydrologi, der indebærer en vådere skovbund og større biodiversitet. Men herlighederne tiltrækker mange gæster, og publikumstrykket er særdeles hårdt i visse dele af skoven, ikke mindst ifm. et omfattende netværk af MTB-spor og ridestier.

Havskov
Formentlig Aarhus' mest oversete skov, der ligger helt ud til kysten, nord for Studstrup. Det er dog en skam, idet man her kan finde både fred, ro og virkelig fin natur. Den er ikke stor, men rummer store botaniske værdier, heriblandt anseelige forekomster af blå anemone.