Foto: Sebastian Jonshøj

Holme Bjerge danner et mægtigt bakkedrag, hvorfra der er udsigt både nordpå over Aarhus og sydpå over Giber Ådal med skovene omkring Moesgård og Aarhusbugten i baggrunden. Området højeste punkter er Jelshøj (123 m), Myreknold (118 m) og Tulshøj (112 m). Jelshøj, som er det højeste punkt på Aarhusegnen, og Tulshøj er begge kronet med en gravhøj fra bronzealderen. Nytårsnat er der tradition for at samles på Jelshøj for at nyde festfyrværkeriet ud over landets næststørste by.

Det fredede areal dækker 124 ha og er landbrugsland. Formålet med fredningen er dels at bevare udsigterne fra terrænets højdepunkter, og dels at værne om bakkernes konturer set fra det omgivende land.


Fredningen og dens pleje.

Fredningen af Holme Bjerge blev rejst af Holme-Tranbjerg Kommune tilbage i 1963. Efter fire års sagsbehandling blev 124 ha fredet i Overfredningsnævnet i 1967. Formålet er, at arealet skal bevares i sin nuværende tilstand. Ved driften skal der vises hensyn til bevaring af både landskabelige og naturvidenskabelige værdier. Terrænet må ikke ændres. Levende hegn og trægrupper må ikke fjernes. Forud for opførelse af nye anlæg, skal der indhentes tillades hos Fredningsnævnet. Endelig er området offentligt tilgængeligt med P-pladser og tilhørende stisystemer.

For yderligere information om fredningen ved Holme Bjerge, se her.