Foto: Sebastian Jonshøj

Aarhus Kommune bærer naturligvis præg af at være tæt befolket og befærdet. Arealanvendelsen er intensiv og forhindrer oftest de store, sammenhængende naturområder, som vi kender fra andre dele af Danmark. Men der findes undtagelser, hvor det i tidens løb er lykkedes visionære mennesker at frede og beskytte væsentlige natur- og landskabsværdier for eftertiden.

Under fanerne til venstre kan du læse mere om et udpluk af de mest prominente fredede områder i Aarhus kommune.

Læs i øvrigt mere om fredninger generelt, og find din nærmeste lokale fredning her.