Planlægning og afvikling af offentlige ture og arrangementer

Én af vore hovedaktiviteter er formidling til byens borgere. Det kan være botaniske vandreture på spændende naturlokaliteter, fugleture, naturplejearrangementer, børneformidling, klima-dialogcafeer eller klassiske foredrag om aktuelle natur- og miljøproblematikker. Eller det kan være noget helt nyt og anderledes, blot det understøtter DN’s generelle bestræbelser på at oplyse befolkningen om naturen og om, hvordan vi passer bedre på den. Du behøver ikke selv at være eksperten, men kan alliere dig med fagfolk og blot stå for det praktiske ifm. arrangementet. Har du en formidler i maven, eller har du bare en god idé til et ekskursionsmål eller -emne, så er DN Aarhus måske lige netop den platform du har brug for. Savner du formidlingsværktøjer, tilbyder vi et gratis Naturguide-kursus, hvor du bliver klædt bedre på til at henvende dig til netop dit favoritpublikum.

 

Sagsbehandling

En anden af DN Aarhus’ kerneaktiviteter, er at overvåge myndighedernes natur- og miljøforvaltning, og i tilfælde af uregelmæssigheder at råbe vagt i gevær. Det gør vi i praksis ved at screene kommunens afgørelser i sager, der har med natur- og miljøbeskyttelseslovgivning at gøre, og at gøre indsigelser, hvis vi mener, at der er tale om en overtrædelse. Vi afgiver også høringssvar ifm. lokalplansforslag, energi og affaldsstrategier, vandløbsregulativer og meget andet. Har du derfor en lille sagsbehandler i maven, eller er du bare fascineret af det politiske ”game”, så er der rigeligt at kaste sig over. Til disse opgaver er det meget ofte en fordel at have fagligt kendskab til problematikken, men det er ingen afgørende forudsætning.

 

IT & Intern servicering

Det er vigtigt for DN Aarhus at være flittigt og seriøst eksponeret på Internettet. Vores hjemmeside, nyhedsbrev og facebookside opretholder ikke sig selv, og vores webredaktør kan altid bruge en hjælpende hånd fra en fingernem håndlanger. Desuden er der ofte brug for praktisk assistance ved forskellige arrangementer, så har du organisatoriske færdigheder eller bager du en fabelagtig drømmekage, kan vi med stor sandsynlighed bruge dig til ét eller andet.

 

Det politiske

For at fremme DN’s synspunkter og understøtte den grønne dagsorden, er det i stigende grad nødvendigt at etablere og opretholde en gunstig og konstruktiv relation til kommunens myndigheder og politikere. Politisk interessevaretagelse – eller lobbyisme – handler om at forstå det politiske landskab og vide, hvor og hvordan det formes i en grønnere og mere bæredygtig retning. I DN Aarhus plejer vi hele tiden vore kontakter til embedsværk og politikere, for således også at kunne reagere mere effektivt på akutte tiltag og sager, og uddele såvel ris som ros.

 

Praktisk naturpleje

DN Aarhus samarbejder tæt med Aarhus Kommune om forskellige naturplejeprojekter. Det kan være bekæmpelse af invasive plantearter som rynket rose, gyldenris eller japansk pileurt, eller det kan være omkring etablering af kogræsser- og naturplejeforeninger, hvor kreaturerne i stedet gør det hårde arbejde. Måske er du en ferm le-svinger – eller har du lyst til at blive det? Eller måske er du mere til at stå for det organisatoriske ved afvikling af et naturplejearrangement? Uanset, så kan vi altid bruge handymænd og -kvinder med grønne fingre og et godt overblik. 

 

Frivillighed & borgerinddragelse

Vi oplever i DN Aarhus et stigende ønske i befolkningen om at deltage i og bidrage til konkrete aktiviteter, for natur, miljø og klima. Og der findes en stigende villighed fra myndighederne til at imødekomme borgernes ønske om frivillig inddragelse. Hvad enten du brænder for aktiv naturpleje eller bare én årlig affaldsindsamling, så kan DN Aarhus sandsynligvis være med til at facilitere din virkelyst og iværksætte dit initiativ, ofte sammen med de lokale myndigheder.