I DN Aarhus følger vi opmærksomt den offentlige forvaltning, og søger at præge den i en grønnere retning. Når der f.eks. formuleres strategier for energi, spildevand og affaldshåndtering eller planlægges for ny infrastruktur, deltager vi aktivt i debatten.

Desuden screener vi alle kommunens afgørelser efter natur-, miljø og planlovgivningen, og påklager dem, som vi finder forkerte eller urimelige. Endelig reagerer vi på borgerhenvendelser eller egne iagttagelser, og søger at bringe relevante sager til torvs overfor politikere og embedssfolk.