Forud for kendelsen lå ca. et års sagsforløb med et modvilligt byråd og en energisk museumsdirektør i Den Gamle By, der ihærdigt forsøgte at miskredittere DN og fredningsforslaget. DN valgte at imødekomme nogle af de væsentligste protester med mindre justeringer af det oprindelige forslag, men fastholdt den overordnede hensigt om en varig sikring af byens største og mest prominente, grønne område. Fredningsnævnets kendelse er siden blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af såvel parkens ejer Aarhus Kommune, som af Aarhus Universitet, der ejer og udlejer Væksthusene. Vi afventer nu nævnets behandling.

For yderligere information, læs fredningsforslaget og se fredningskort.