DN Aarhus arbejder målrettet for at bevare, beskytte og pleje den varierede og mangfoldige natur i Aarhus kommune. Biodiversitet er et nøglebegreb i vores virke, og vi anerkender de urbane rammers stigende betydning for den biologiske mangfoldighed i Danmark. Derfor iværksætter vi naturfremmende initiativer i såvel oplandets §3 områder, som i midtbyens grønne oaser, og anvender folkeoplysning og -inddragelse som et vigtigt element i indsatsen for en bevarelse og udbygning af de grønne områder.

Vi arbejder tæt sammen med - og nogle gange imod - de lokale miljø- og planmyndigheder. Vi holder et skarpt øje med myndighedernes afgørelser, og bliver vi opmærksomme på en overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven eller fredningsbestemmelser, forfølger vi naturligvis sagen. Langt de fleste resultater opnår vi imidlertid i et konstruktivt samarbejde med både myndigheder og andre interessenter, idet vi således sikrer os indflydelse, dér hvor beslutningerne tages. På den måde er vi i DN Aarhus med til at skabe nye, brede løsninger til gavn for natur, miljø og mennesker i Aarhus Kommune.

Med udgangspunkt i Danmarks næststørste by er DN Aarhus naturligvis også opmærksom på de udfordringer, der knytter sig til hverdagens klima- og miljøspørgsmål. Vi afgiver således høringssvar i forbindelse med kommunens politikker og strategier indenfor bl.a. energi, trafik, affald og spildevandshåndtering.

Endelig afvikler DN Aarhus hvert år talrige guidede ture og arrangementer i hele kommunen - og nogle gange længere væk. Hvad enten du er medlem af DN eller ej, er du altid velkommen til at deltage og få nogle fantastiske naturoplevelser - måske på steder du ikke kendte - eller blive klogere på en aktuel miljø- og naturproblematik.

DN Aarhus er én af Danmarks største afdelinger, og har godt 8000 medlemmer.