Foto: Sebastian Jonshøj

Helt grundliggende er DN af den opfattelse, at en afgørende forudsætning for befolkningens forståelse for naturens betydning og interesse for dens beskyttelse, er muligheden for at færdes i den og blive fortrolige med den. Af Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 fremgår det, at offentligheden har adgang til de danske kyster, skove og udyrkede arealer i det åbne land.

I DN Aarhus oplever vi imidlertid, at det i praksis ofte kan være vanskeligt at afvige fra befæstede veje, fordi foretagsomme lodsejere forsøger at obstruere adgangen ad stier, veje og tilgængelige markskel, og langs stranden. Eller blot fordi de ikke vedligeholdes, og gror til. Således er mange kirkestier, naturstier o.lign. i årenes løb blevet inddraget, sløret eller blot misligeholdt, så de idag i realiteten er ufarbare eller ikke eksisterende.

I DN Aarhus arbejder vi for en retablering af nedlagte stier og spor i landskabet, og samarbejder med myndighederne om etablering og vedligehold af nye. 

Se hvor, hvornår og hvordan du må færdes i den danske natur:

DN's Adgangvejledning