Arrangement

CØ - hvaffor noget?

Hvad er Cirkulær Økonomi egentlig for en størrelse? Det kan du bl.a. få svar på, når miljøpolitisk chefrådgiver i DN, Mette Hoffgaard Ranfelt, gæster DN's KlimaCafé1 på Dokk1 med et spændende foredrag om, hvordan vi kan reducere vores (over)forbrug og (gen)anvende ressourcerne klogere.
Naturen betaler prisen for menneskets overforbrug.
Foto: Torben Ankjærø
I klimakampen er der massivt fokus på den grønne omstilling til vedvarende energi. Der tales om ændrede kost- og transportvaner, og ja, i stigende grad om landbrugets ansvar. Men desværre er privatforbruget fortsat et næsten overset område, som imidlertid rummer enormt potentiale for at reducere vores individuelle økologiske fodaftryk.
 
Hvis alle mennesker forbrugte som os danskere, skulle vi bruge over fire jordkloder. Når det kommer til vores forbrug, så er Danmark ingenlunde et grønt foregangsland. Hvis vi skal have et samfund, som ikke driver rovdrift på naturens ressourcer, men som sikrer, at vi holder os indenfor de planetære grænser, så er det helt afgørende, at vi nedbringer vores forbrug.

Vi taler ofte om, at vores forbrug skal være mere cirkulært. Det er en udbredt misforståelse, at cirkulær økonomi primært handler om affaldshåndtering og genanvendelse, og hvis vi blot øger genanvendelsen, så kan vi fortsætte med at producere på samme niveau som hidtil. Vi bliver nødt til at tage fat i problemets rod – som er overproduktion og overforbrug. Vi skal redefinere et meningsfyldt liv med mindre forbrug.

De mest centrale elementer af cirkulær økonomi er ofte blevet negligeret. Ved foredraget på Dokk1 råder vi bod på det, og giver dig et indblik i udfordringer og økonomiske strukturer, som fastholder en uhensigtsmæssig forbrugsspiral, kloden ikke længere kan holde til.

Tilmeld dig  foredraget om cirkulær økonomi på Dokk1 
  
Læs mere om hvordan DN arbejder for at fremme fokus på cirkulær økonomi.
Flere nyheder