Nyhed

DN Aarhus har lavet ambitiøs klimaplan for Aarhus

Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus (DN) har afleveret en omfattende klimaplan på 82 sider med over 100 forslag til formand for Bæredygtighedsudvalget ved Aarhus Kommune Anders Winnerskjold. Planen er mere ambitiøs og konkret end Aarhus Kommunes egen klimaplan og peger på CO2 neutralitet i 2028, mod 2030 i kommunens plan.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Anders Jensen, bestyrelsesmedlem i DN Aarhus

 

Planen begynder med ordene: Vi lever i en verden, som vi har til låns. En verden, som vi skylder os selv, vores børn og børnebørn at passe på. Hvis vi med kortsigtede handlinger ikke gør noget hurtigt ved klimaforandringerne, stopper vi ikke hyppigere ekstreme oversvømmelser, ekstrem tørke, hungersnød, væbnede konflikter og flygtningestrømme, ja, så handler vi ikke ansvarligt. Vi har ikke råd til at vente længere, jo længere tid vi venter, jo dyrere bliver det. 

For at standse den globale opvarmning er et fuldstændigt og meget snarligt ophør af afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas, og en gradvis udfasning af biomasse i kraftvarmeproduktionen afgørende.  I stedet skal satses på sol og vind, som vores primære og billigste energikilder. 

DN klimaplanen rummer  derfor konkrete forslag til: antal solcellearealer på marker, på hustage og på facader, antal vindmølleplaceringer til lands og til vands samt opfordring til borgerejerskab i form af vindmøllelaug. Når der desuden inkluderes geotermi i udvidet grad, flere store varmepumper med havvand, et nyt biogasanlæg, fire store solvarmeanlæg til fjernvarme og flere andre tiltag vil kommunen komme op på at kunne dække ca. 109 % af behovet for vedvarende energi. DN påpeger nødvendigheden af, at planen anviser mere end 100 %, fordi der altid vil være projekter, der bliver reduceret. Planen foreslår også forsøg med flere slags energilagring i kommunen samt øget lokal forskning i energibesparelser. 

DN foreslår et stort anlæg bygget til Elektrofuels (Power to X). Anlægget skal producere brint og f.eks. ammoniak til brug i skibsfart og tung transport, og produktionen skal være baseret på egen billig vindstrøm og solcellestrøm. Der er et stort eksportpotentiale i dette og Aarhus kan være med helt fremme her. 

Borgerinddragelse er et meget vigtigt kapitel for at nå i mål med den store opgave. DN foreslår derfor, at der laves: 

  • Et lokalt klimaråd med deltagelse af grønne foreninger, embedsmænd og politikere 
  • Igangsætning af forskellige typer af workshops om klima for borgerne 
  • Årlig klimapris til borgere med præmier for grønne ideer

 

Borgerinddragelse er et helt centralt kapitel for at nå i mål med den store opgave. DN foreslår derfor bl.a. oprettelsen af et lokalt klimaråd med deltagelse af grønne foreninger, embedsmænd og politikere, at der igangsættes forskellige handlingsorienterede workshops om klimaindsatsen for borgere, og at der oprettes en årlig klimapris, der præmierer  borgere for grønne ideer. 

 

DN foreslår kampagner om bl.a.:

  • Mere plantebaseret kost
  • Vejledning til hvordan ens dataforbrug halveres
  • Reduktion af indkøb af madvarer, vin o.l. fra lande langt væk fra Danmark 

 

Begrundelsen for ikke at købe en elbil er oftest den manglende adgang til opladning. Derfor foreslår DN en kommunal styring, som sikrer at der er ca. 6.000 offentligt tilgængelige ladestandere opstillet inden 2028. Gratis parkering til alle elbiler er et andet forslag. 

Billigere og mere hyppig kollektiv trafik (på el) og langt bedre cykelstier er også nævnt.

Ovenstående er blot et udpluk af de mange tiltag, som DN foreslår i klimaplanen. Målet er, at planen skal inspirere embedsværk og politikere i Aarhus Kommune til et skærpet ambitionsniveau og til øjeblikkelig handling. Klimagruppen under DN Aarhus har siden den officielle overrækkelse gennemført en række møder med adskillige partier i byrådet, som udviser stor interesse og anerkendelse, og flere møder er allerede i kalenderen.

Læs hele DN Aarhus' Klimaplan her eller en kort præsentation af de vigtigste pointer i den opdaterede version af Klimaplan (2021)

For yderligere spørgsmål og uddybning skriv til aarhus@dn.dk, eller kontakt
Anders J. Jensen, tlf. 2429 5206
Jørn Enggaard, tlf. 4047 0447

Flere nyheder