Nyhed

DN UNG springer ud i fuldt FLOR!

Indsatsen for en styrket mobilisering af de unge overlades i højere grad til de unge selv.
FLOR på Skovsgaard.
Foto: DN arkiv
I lighed med mange andre etablerede organisationer kæmper også Danmarks Naturfredningsforening med at fange og favne de yngre generationer. Skønt unge finder vores sag vigtig og anerkender vores forening som en vigtig stemme for naturen, ser vi, at mange søger andre steder hen for at engagere sig i de økologiske kriser. De aktiviteter og rammer vi hidtil har tilbudt unge, har primært appelleret til biologistuderende, trods potentialet for at få mobiliseret en bredere ungdom er stort og højaktuelt netop lige nu. 
 
Derfor har vi i Organisationsstrategien 2022-2026 et mål om i højere grad at inddrage unge i selv at definere, hvordan de vil fremme DN-dagsordenen på deres egen måde. DN’s ungeafdelinger har nu samlet sig om visionen om at skabe nye rammer, aktiviteter og et subbrand i DN målrettet unge, som skal få flere til at kigge vores vej.
 
Under navnet FLOR styrker DNs UNG-afdelinger deres lokale virke og indbyrdes relationer. Hvor de tidligere DN-studenterafdelinger hidtil primært har rekrutteret fra de naturvidenskabelige studiemiljøer på landets universiteter, slækkes der nu på de meningsløse begrænsninger og appelleres til alle unge ildsjæle der brænder for at gøre en forskel for natur, miljø og klima. Således er FLOR Aarhus allerede i løbet af det forgangne efterår lykkedes med at mangedoble tilslutningen fra en bred vifte af unge mennesker med forskellig baggrund og forudsætninger, men med et fælles ønske om at rykke på den grønne dagsorden.

Så, sidder du derude og er mellem 18 og 30 år og savner et grønt fællesskab med fokus på klima og biodiversitet, så er Flor Aarhus måske noget for dig?! Og er du forældre eller bedsteforældre til én i samme alders- og målgruppe, så kan du jo overveje at give det unge håb en velment opfordring.

Læs mere om FLOR Aarhus på vores hjemmeside  og find de unge på deres Facebookside  eller kontakt dem direkte  på sa-aarhus@dn.dk

Flere nyheder