Botanisk Have: Fredningskendelse er afsagt i november 2015, men efterfølgende påklaget af bl.a. Aarhus Kommune til Natur- og Miljøklagenævnet.
Sagen afventer afgørelse.
Læs mere.

Moesgaard Allé: Ifm. opførelsen af MoMu-Moesgaard Museum, og som følge af udbredt forfald, har den fredede allé i en årrække været genstand for forskellige ønsker om fældning, genplantning, flytning mm.
Sagen er i øjeblikket til behandling i Fredningsnævnet.
Læs mere.

Harlev-fredningen: Fredningen er gennemført og en afslutning er efter næsten 10 års sagsbehandling nært forestående. Tilbage udestår blot den endelige fastsættelse af kompensationer.
Læs mere.

Stilling-Solbjerg Sø: På grund af massiv lokal modstand, og på opfordring fra Fredningsnævnet, valgte Danmarks Naturfredningsforening i maj 2017 at trække et fredningsforslag tilbage. Se det droppede fredningsforslag.
Læs mere.