Møder og referater

Er der levende dyr i vores grundvand..?!

Det og meget andet fik vi svar på til weekendens velbesøgte årsmøde i DN Aarhus, hvor de 60 fremmødte blev trakteret med både spændende foredrag og kaffe og kage.
DN Årsmøde 2021

Foto: Sebastian Jonshøj

Eftermiddagen indledtes med et timelangt og underholdende oplæg ved DN's grundvandsekspert Walter Brüsch, om vandets vej til vores vandhaner. Den udfordres i stigende omfang af en lang række trusler og utilstrækkelig lovgivning. Budskabet lød, at hvis vi fortsat vil bevare kvaliteten af det rene, danske drikkevand er vi nødt til at tage truslen fra pesticider og andre kemikalier meget alvorligt og forhindre, at der overhovedet trænger menneskeskabte fremmedstoffer ned i grundvandet. Og endelig erfarede vi, at, jo, der lever skam dyr i vores grundvand! Men de er helt harmløse, ser ikke dagens lys og er ikke blandt truslerne imod hverken os eller vores drikkevand. Se eller gense Walters oplæg her.

Efter foredraget fremlagde formand Sebastian Jonshøj bestyrelsens årsberetning i ord og billeder, og de fremmødte fik lejlighed til at stille spørgsmål til lokalafdelingens virke. 

Afslutningsvis var der valg til en tredjedel af bestyrelsen, og følgende tre opnåede genvalg for en 3-årig periode: Birthe Troelsen, Eva Kullberg og Jens Holbech. Idet Jens Laursen valgte ikke at genopstille, men i stedet lod sig vælge til suppleant, udløste det en ledig bestyrelsespost, som blev besat af suppleant Karin Odgaard. Som suppleanter var der - udover Jens Laursen - genvalg af Rune Engelbreth Larsen, Børge Nissen og Ole Bøgh Vinther og nyvalg af Gitte Aaberg og Hans Christrup. 

Ved den efterfølgende konstituering forblev formandskabet uændret, med Sebastian Jonshøj som formand for afdelingen og Ellen Esmann som næstformand.

Du finder den fulde bestyrelse på vores hjemmeside 

Flere nyheder