Arrangement

Temadag "Fremtidens naturforvaltning og naturfredning" på Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Aarhus

Lørdag d. 17. marts 2018 inviterer DN Aarhus i samarbejde med 5 andre grønne organisationer og Naturhistorisk Museum på Temadag på Naturhistorisk Museum.
Foto: Søren Højager

 

I lighed med de foregående år afholder Naturhistorisk Museum i samarbejde med 6 af byens grønne organisationer en temadag. Temaet i år er: "Fremtidens naturforvaltning og naturfredning", som vil blive belyst af 9 oplægsholdere med hver sin indfaldsvinkel (se introduktion til oplæggene her).

Deltagelse i foredragene er gratis og kræver ingen tilmelding.

Der er endvidere mulighed for at deltage i en efterfølgende buffet, hvilket dog kræver tilmelding (se nærmere herom i vores program).

 

 

BEMÆRK: PROGRAM- OG ADRESSEÆNDRING VEDR. TEMADAGEN LØRDAG D. 17. MARTS 2018.

Da forhåndsinteressen for temadagen i år har været meget stor, har vi valgt at flytte foredragsdelen fra auditoriet på Naturhistorisk Museum til auditorium E i bygning 1533 lok. 103 (se kort).

Man kommer lettest til lokalet fra Ny Munkegade, indgang 1530 "Matematiske fag"; drej til højre umiddelbart efter indgangen, og mødelokalet ligger så for enden af gangen.

Lokaleændringen har medført en mindre ændring i tidsplanen - se den reviderede tidsplan.

Dato: Lørdag d. 17. marts 2018

Tidspunkt: Kl. 13.00-18.00

Sted: Aarhus Universitet
Ny Munkegade
8000 Aarhus C

Auditorium E
Bygning 1533, lok. 103
Se kort

For mere information:
Program for Temadagen "Fremtidens naturforvaltning og naturfredning"
Introduktion til oplæggene til Temadagen "Fremtidens naturforvaltning og naturfredning"

Kontakt: Søren Højager (22 62 99 70)

 

Flere nyheder